Điều kiện tách thửa đất

Điều kiện tách thửa đất

Sunday, 17/03/2019, 03:59 GMT+7

(Theo TN&MT) -Bạn đọc ở huyện Sóc Sơn (xin giấu tên) có thư gửi Báo Tài nguyên và Môi trường với nội dung như sau: Kính gửi Báo Tài nguyên và Môi trường, gia đình tôi có thửa đất có sổ đỏ là đất ở với diện tích 348m2 nhưng năm 2009 gia đình tôi đã bán 1 phần đất là 48m2, hiện tại gia đình tôi còn diện tích là 300m2 (25 m mặt tiền và12 mét sâu). Gia đình tôi đã tiến hành đo đất và có ý định tách thành 4 mảnh (mảnh nhỏ nhất là 60m2). Nhưng khi làm hồ sơ gửi lên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sóc sơn thì được trả lời là thửa đất trên 300m2 đang tạm dừng tách sổ. Mong được hồi đáp, tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Theo thông tin bạn cung cấp thì hiện nay Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn không nhận hồ sơ tách thửa của gia đình bạn với lý do thửa đất trên 300m2 đang tạm dừng tách sổ.

Căn cứ vào quy định tại khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai năm 2013, khoản 2 Điều 29 Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP và khoản 31 Điều 2 Nghị định số: 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 5 Quyết định số: 20/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội thì điều kiện phải đảm bảo trong trường hợp gia đình bạn xin tách thửa đất thành nhiều thửa đất như sau:

+/ Các thửa đất được hình thành có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;

+/ Các thửa đất được hình thành có diện tích không nhỏ hơn hơn 50% hạn mới giao đất ở (mức tối thiểu) quy định tại Điều 3 Quyết định 20 đối với các xã còn lại.

+/ Không thuộc trường hợp không được phép tách thửa quy định tại khoản 3 Điều 5 của Quyết định 20 nêu trên.

Do đó, khi xem xét các điều kiện phải đảm bảo khi tách thửa nêu trên, bạn đối chiếu với tình hình thực tế, hiện nay của gia đình mình cũng như các chính sách, quy định cụ thể tại địa phương để thực hiện đúng quy định của pháp luật đất đai.

Sở Tài nguyên môi trường huyện Sóc Sơn không nhận hồ sơ tách thửa của gia đình bạn với lý do thửa đất trên 300m2 đang tạm dừng tách sổ mà không đưa ra căn cứ pháp lý cụ thể là không đúng quy định pháp luật.

Vpls Hanel

Tin tức khác

Đăng ký nhận tin ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN HOT
backtotop