Cần mua- Cần thuê - ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN MIỄN PHÍ : KÊNH THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN HÓT NHẤT, ĐĂNG TIN MUA BÁN - CHO THUÊ NHÀ ĐẤT

Cần mua- Cần thuê - ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN MIỄN PHÍ : KÊNH THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN HÓT NHẤT, ĐĂNG TIN MUA BÁN - CHO THUÊ NHÀ ĐẤT

Cần mua- Cần thuê - ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN MIỄN PHÍ : KÊNH THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN HÓT NHẤT, ĐĂNG TIN MUA BÁN - CHO THUÊ NHÀ ĐẤT

Cần mua- Cần thuê - ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN MIỄN PHÍ : KÊNH THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN HÓT NHẤT, ĐĂNG TIN MUA BÁN - CHO THUÊ NHÀ ĐẤT

Cần mua- Cần thuê - ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN MIỄN PHÍ : KÊNH THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN HÓT NHẤT, ĐĂNG TIN MUA BÁN - CHO THUÊ NHÀ ĐẤT
Cần mua- Cần thuê - ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN MIỄN PHÍ : KÊNH THÔNG TIN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN HÓT NHẤT, ĐĂNG TIN MUA BÁN - CHO THUÊ NHÀ ĐẤT

Cần mua- Cần thuê

Mua đất

yêu cầu: 1. Khu vực Bình Thung,Đông Hòa, Chiêu Liêu 2. Không cần khu vực đông đúc, khu dất rộng rãi thông thoáng 3. Diện tích 100m2 trở lên 4. đường nhựa rộng thoáng, xe ô tô ra vào dễ 5. giá từ 2-2,5 tỉ đồng liên hệ...
Giá 2 tỷ đồng
Địa chỉ Đông hòa, Bình Thung
User Hiếu Nguyễn 03335226***
ngày 25 tháng 06 11:06
Cần mua- Cần thuê nổi bật
Đăng ký nhận tin ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN HOT
backtop